Samtaleformer

Hvordan foregår en samtalesession?

Min rolle kan beskrives som sparringspartner, en konstruktiv med- og modspiller, der ved bestemte samtalemetoder hjælper den enkelte eller gruppen med identifikation, udvikling og støtte i en udviklingsproces.

Det forudsætter blot, at du tager det fulde ansvar for dit liv, og ønsker positiv forandring i livet.

I løbet af konsultationen fortæller du om dine ønsker, mål, problemer, forhindringer og finder frem til dine skjulte ressourcer, får dem klarlagt og finder fx.:

Forståelse af nye sider af dig selv. Styrke troen på det du gerne vil.

Som terapeut arbejder jeg med udgangspunkt i det hele menneske. I fællesskab genopbygger vi det hele og unikke menneske du er, fyldt med livsglæde og energi.

Konsultation foregår ved samtale i trygge rammer under fuld diskretion.

Du kan derfor tage en hvilken som helst problemstilling op,

Problemer, dilemmaer eller ønsker omkring bla. :

  • stress
  • modløshed
  • udbrændthed
  • kommunikation
  • parforhold
  • utilstrækkelighedsfølelse i jobbet, manglende succes
  • fobi, de problemer vi møder i dagen og livet har ofte rod i at vi har ubearbejdet smerte, indre modstridende ønsker, manglende selvværd, begrænsende holdninger til sig selv, følelsen af ikke at være god nok…

Mulighed for online terapi-Bestil en gratis prøvesession