Kurser

Coaching kursus

Bliv en effektiv leder/medarbejder gennem coaching

Mange mennesker skaber ikke det i deres liv som de egentlig ønsker. Ved hjælp af coaching kan du arbejde målrettet med at manifestere dine mål. Coaching er i høj grad et spørgsmål om lederskab. Coaching handler om at se på mulighederne frem for begrænsningerne og udnytte egen eller medarbejdernes talenter fuldt ud.

Coaching handler om at hjælpe den enkelte til selv at finde frem til de bedste løsninger og svar, til at identificere og overvinde barrierer og opnå sine ønsker og mål – og dermed blive endnu bedre til at navigere i hverdagen.

Formål
Kurset giver dig en grundig introduktion til coaching og til hvordan du kan bruge værktøjerne i hverdagen. Du lærer at skabe overensstemmelse mellem dine mål, tanker, følelser og handlinger. Du lærer nogle basale teknikker til at frigøre dit udviklingspotentiale. Du lærer at blive opmærksom på egne og andres begrænsende overbevisninger og lærer at tackle og arbejde med positiv tænkning og motivation.

Målgruppen
Kurset henvender sig til personer, der ønsker at styrke personlige og faglige kompetencer og integrere coaching i deres daglige arbejde. Ledere og medarbejdere, der ønsker at skabe resultater, udvikle og støtte andre i en udviklingsproces.

Indhold

  1. At være i stand til at skabe positive forandringer for dig selv og andre mennesker
  2. At overvinde hindringer og barrierer
  3. Faserne i den coachende samtale
  4. At blive bedre til at opstille og gennemføre målsætninger og handlekraft
  5. At give konstruktiv og brugbar feedback, være en værdifuld sparringspartner

Arbejdsformen på kurset er meget involverende og kræver aktivitet og stort engagement. Kurset veksler mellem oplæg, træning og praktiske erfaringer, så du oplever teorien i praksis og på egen krop.
Varighed 1 dag

 

Kursus i konflikthåndtering

Konflikthåndterende kommunikation
Vi lever i en tidsalder, hvor vi kommunikerer meget. Kommunikation er et af de vigtigste værktøjer i vores job.

Vi skal kunne arbejde på tværs, udvikle og løse opgaver på arbejdet, samt i familien.

Konflikter opstår i vores verbale og nonverbale kommunikation. Kommunikation er et effektivt middel til at opnå tillid og respekt imellem mennesker. Nogle gange glemmer vi, eller vi når ikke at reflektere eller tænke over hverdagen, hvordan vi kommunikerer med familien eller kolleger.

Konflikter kan være sunde og give udvikling på arbejdspladsen, men ofte misforstår vi hinanden. Mange konflikter kan løbe løbsk, fordi de fleste af os er dårlige til at håndtere uenighed og oplever et angreb som værende personligt. Det kan skabe et ubehageligt arbejdsmiljø med mobning, bagtalelser og stress, som kan føre til umotiverede kolleger med mange sygedage. Dette kan være ødelæggende for både virksomheden og den enkelte medarbejder.

På dette kursus sætter vi fokus på konflikter og deres forskellige faser, årsagerne til at konflikter opstår, og hvordan du kan få løst op for konflikter, at skabe kontakt og tillid, før det går galt.

Målgruppen
Kurset henvender sig til ledere og medarbejdere på alle niveauer, der ønsker at styrke deres kompetencer indenfor kommunikation og samarbejde og at kunne håndtere konflikter for at skabe et sundt arbejdsmiljø.

Indhold
1. At analysere en konflikt
2. At forstå baggrunde for at konflikter opstår
3. At blive bedre til at kommunikere, samt at afdække og løse problemer.
4. Hvordan arbejder man med at opnå en “vinder-vinder” i en konflikt situation.
5. Hvordan vi i enhver situation kan skabe og bevare kontakt og tillid.
6. Hvordan giver vi feedback og motiverer andre, samt kommer igennem med vores budskab og undgår misforståelser.

Kurset veksler mellem oplæg, diskussioner og øvelser, så du oplever teorien i praksis og på egen krop.

Varighed 1 dag

 

Kursus i stress

Forebyg stress i hverdagen
I øjeblikket er tendensen den, at der er forandring og selvudvikling på arbejdspladsen. Vi er hele tiden i forandringsfaser. Spørgsmålet er, hvordan vi håndterer disse forandringer og hvordan det påvirker vores effektivitet og livsglæde i hverdagen.

Stress viser sig på mange forskellige måder. Negative tanker og følelser kan give stresspåvirkning. Stressreaktionen handler om, at kroppen udløser en masse stresshormoner, som kan udvikle utilfredshed og frustration og ende med stressrelateret depression.

Stress nedsætter vores mentale funktion samt vores koncentration, hukommelse og kreativitet. Det hindrer os i at kommunikere med kolleger på arbejdet, eller vores venner og familie. Når vi er stressede, påvirker det vores følelsesliv. Vi oplever flere irritationer, flere bekymringer og mange fysiske symptomer. Kort sagt, stress nedsætter livskvaliteten.

Formål
At forstå, forebygge og håndtere stress. Stress dukker ikke op som en tyv om natten. Lær forvarslerne at kende.

Målgruppen
Kurset henvender sig til ledere og medarbejdere på alle niveauer, der ønsker at styrke deres personlige effektivitet og skabe balance mellem krav og ressourcer, forebygge og begrænse stressfremkaldende forhold i hverdagen.
Indhold
1. Hvad er stress? Hvor stor en belastning er stress?
2. Symptomer på stress hos den enkelte
3. Forskellen mellem travlhed og stress
4. Hvad får dig til at føle dig stresset?
5. Hvordan kan du hjælpe dig selv til at håndtere stress?
6. Hvad giver dig energi og glæde i din hverdag.
7. At være i stand til at reducere stress hos dig selv og andre

Arbejdsformen på kurset vil være praktisk erfaring. Der vil være oplæg, diskussioner og øvelser.

Varighed 1 dag